bootstrap website templates

PREVOZ

GRADSKA AUTOBUSKA STANICA LESKOVAC

Javno preduzeće je osnovano za obavljanje poslova organizacije javnog gradskog i međugradskog linijskog prevoza putnika i stvari, održavanja i rada gradske autobuske stanice, a pre svega za prijem i otpremu autobusa, prtljaga i stvari, ukrcavanja i iskrcavanja putnika i prodaje voznih karata, peronskih karata, davanja obaveštenja o prevozu i pružanju drugih usluga u vezi sa prevozom i sve druge aktivnosti vezane za autobuski prevoz putnika.

PRAVA PUTNIKA

Popusti

Prevozici svojom odlukom odobravaju popuste sledećim kategorijama lica:
- Penzioneri
- Studenti
- Vojnici
- Novinari
- Deca 

Povlastice za invalide

Prava invalidnih lica u prevozu reguliše Zakon o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju invalidnih lica.
Vojni invalidi ostvaruju pravo na besplatnu vožnju na osnovu objave za besplatnu vožnju, a na osnovu Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodicama palih boraca.

Overa povratne karte

Putnik može u povratku koristiti prevoz kupljenom povratnom kartom jedino ako je prilikom kupovine na polaznoj stanici fiksiran datum i vreme povratka od strane prodavca karte ili ako je karta naknadno overena na povratnoj stanici. Povratnu kartu može overiti šalterski radnik na autobuskoj stanici.

Mobirise
Adresa

Gradska autobuska stanica Leskovac
Vilema Pušmana 33
16000 Leskovac
Srbija

Kontakt

gas.leskovac@gmail.com  
016 215 550                    
016 260 750
016 260 900