site maker
ITINERER ODLAZNIH AUTOBUSA
02:15 Presevo-Lindau (D)
Vreme dolaska u mesto Mesto iz reda voznje
02:15LESKOVAC
04:50BERLIN 60+
04:50BERLIN (102)
04:50BERLIN 0-2
04:50BERLIN 2-12
04:50BERLIN 12-26
05:55ROSENHEIM 60+
05:55ROSENHEIM (124)
05:55ROSENHEIM 0-2
05:55ROSENHEIM 2-12
05:55ROSENHEIM 12-26
06:25HOLZKIRCHEN 12-26
06:25HOLZKIRCHEN 2-12
06:25HOLZKIRCHEN 0-2
06:25HOLZKIRCHEN (108)
06:25HOLZKIRCHEN 0-2
06:25HOLZKIRCHEN 2-12
06:25HOLZKIRCHEN 12-26
06:25HOLZKIRCHEN 60+
06:25HOLZKIRCHEN (108)
06:25HOLZKIRCHEN 60+
06:25HOLZKIRCHEN 2-12
07:25REGENSBURG (123)
07:25REGENSBURG 12-26
07:25REGENSBURG 60+
07:25MUNCHEN 0-2
07:25MUNCHEN 2-12
07:25MUNCHEN (118)
07:25REGENSBURG 0-2
07:25MUNCHEN 60+
07:25MUNCHEN 12-26
07:50DRESDEN 0-12
07:50DRESDEN 60+
07:50DRESDEN 12-26
07:50DRESDEN 2-12
07:50DRESDEN (128)
08:20AUGSBURG 60+
08:20AUGSBURG (101)
08:20AUGSBURG 0-2
08:20AUGSBURG 2-12
08:20AUGSBURG 12-26
08:25MEMINGEN 60+
08:25MEMINGEN 2-12
08:25LANDSBERG 60+
08:25LANDSBERG 12-26
08:25LANDSBERG 0-2
08:25MEMINGEN 12-26
08:25LANDSBERG
08:26LANDSBERG 2-12
08:45NURNBERG 2-12
08:45NURNBERG (119)
08:45NURNBERG 0-2
08:45NURNBERG 12-26
08:45NURNBERG 60+
09:10HAMBURG 60+
09:10HAMBURG (111)
09:10HAMBURG 0-2
09:10HAMBURG 2-12
09:10HAMBURG 12-26
09:25ULM (127)
09:25MEMINGEN (113)
09:25ULM 12-26
09:25ULM 60+
09:25ULM 2-12
09:25ULM 0-2
09:25MEMINGEN 0-2
09:40BAMBERG 2-12
09:40BAMBERG 0-2
09:40BAMBERG (114)
09:40BAMBERG 60+
09:40BAMBERG 12-26
10:25RAVENSBURG (116)
10:25RAVENSBURG 60+
10:25RAVENSBURG 12-26
10:25RAVENSBURG 2-12
10:25SCHWEINFURT
10:25SCHWEINFURT 0-2
10:25RAVENSBURG 0-2
10:30SCHWEINFURT 60+
10:30SCHWEINFURT 12-26
10:30REGENSBURG 2-12
10:30SCHWEINFURT 2-12
10:55MANNHEIM 0-2
10:55MANNHEIM 2-12
10:55MANNHEIM 12-26
10:55MANNHEIM 60+
10:55MANNHEIM (139)
11:00FULDA 12-26
11:00FULDA 2-12
11:00FULDA 0-2
11:00FULDA
11:00STUTTGART 60+
11:00STUTTGART 12-26
11:00STUTTGART (126)
11:00STUTTGART 0-2
11:00STUTTGART 2-12
11:00FULDA 60+
11:30LINDAU 2-12
11:30LINDAU 0-2
11:30LINDAU (D) (110)
11:30LINDAU 12-26
11:30LINDAU 60+
12:15FRANKFURT 2-12
12:15FRANKFURT 0-2
12:15FRANKFURT (107)
12:15FRANKFURT 12-26
12:25DUSSELDORF 0-2
12:25DUSSELDORF 2-12
13:10KASSEL 2-12
13:10KASSEL
13:10KASSEL 0-2
13:10KASSEL 12-26
13:10KASSEL 60+
14:25PADERBORN 2-12
14:25PADERBORN 12-26
14:25PADERBORN 60+
14:25PADERBORN
14:25PADERBORN 0-2
14:55KOLN 0-2
14:55KOLN 2-12
14:55KOLN 12-26
14:55KOLN 60+
14:55FRANKFURT 60+
14:55KOLN (140)
15:10BIELEFELD 60+
15:10BIELEFELD 2-12
15:10BIELEFELD 0-2
15:10BIELEFELD
15:10BIELEFELD 12-26
15:25DUSSELDORF (141)
15:25DUSSELDORF 12-26
15:25DUSSELDORF 60+
15:55DUISBURG 0-2
15:55DUISBURG 60+
15:55DUISBURG 12-26
15:55DUISBURG 2-12
15:55DUISBURG (142)
16:00BREMEN 12-26
16:00BREMEN 2-12
16:00BREMEN 60+
16:00BREMEN 0-2
16:00BREMEN (104)
16:30ESSEN 60+
16:30ESSEN 12-26
16:30ESSEN 2-12
16:30ESSEN 0-2
16:30ESSEN (143)
16:45HANNOVER
16:45HANNOVER 60+
16:45HANNOVER 12-26
16:45HANNOVER 2-12
16:45HANNOVER 0-2
Mobirise
Adresa

Gradska autobuska stanica Leskovac
Vilema Pušmana 33
16000 Leskovac
Srbija

Kontakt

gas.leskovac@gmail.com  
016 215 550                    
016 260 750
016 260 900