site maker
ITINERER ODLAZNIH AUTOBUSA
11:15 Presevo-Lindau (D)
Vreme dolaska u mesto Mesto iz reda voznje
11:15LESKOVAC
07:30HOLZKIRCHEN (108)
07:30HOLZKIRCHEN 0-2
07:30HOLZKIRCHEN 2-12
07:30HOLZKIRCHEN 12-26
07:30HOLZKIRCHEN 60+
08:00MUNCHEN (118)
08:00MUNCHEN 0-2
08:00MUNCHEN 2-12
08:00MUNCHEN 12-26
08:00MUNCHEN 60+
09:00LANDSBERG 0-2
09:00LANDSBERG 2-12
09:00LANDSBERG 12-26
09:00LANDSBERG 60+
09:00MEMINGEN (113)
09:00MEMINGEN 0-2
09:00MEMINGEN 2-12
09:00MEMINGEN 12-26
09:00MEMINGEN 60+
11:00RAVENSBURG (116)
11:00RAVENSBURG 0-2
11:00RAVENSBURG 2-12
11:00RAVENSBURG 12-26
11:00RAVENSBURG 60+
12:00LINDAU (D) (110)
12:00LINDAU 0-2
12:00LINDAU 2-12
12:00LINDAU 12-26
12:00LINDAU 60+
STUTTGART (126)
STUTTGART 0-2
STUTTGART 12-26
STUTTGART 60+
STUTTGART 2-12
FRANKFURT (107)
FRANKFURT 0-2
FRANKFURT 12-26
FRANKFURT 2-12
FRANKFURT 60+
FRANKFURT POV 6 MESE
Mobirise
Adresa

Gradska autobuska stanica Leskovac
Vilema Pušmana 33
16000 Leskovac
Srbija

Kontakt

gas.leskovac@gmail.com  
016 215 550                    
016 260 750
016 260 900