Pregled stranica
Go to content

Prodaja međunarodnih karata prevoznika Srbija Tours za NemačkuPoseban popust za đake, studente i penzionere

OSNIVAČ
GRAD LESKOVAC LESKOVAC, PANA ÐUKIćA 9-11
Registarski/Matični broj: 06856535
Ulica: Pana Ðukića Broj: 9-11
16000 Leskovac
Poštanski broj: 16000
Država: Srbija
NADZORNI ODBOR
Predsednik Nadzornog odbora:
Stojiljković Budimir

Članovi Nadzornog odbora:
1.
mr Ranđelović Dragana
2. Stanimirović Goran predstavnik zaposlenih
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
GRADSKA AUTOBUSKA STANICA LESKOVAC
Pravna forma: Javno preduzeće
Sedište: Leskovac
Vilema Pušmana 33, 16000 Leskovac
JAVNO PREDUZEĆE GRADSKA AUTOBUSKA STANICA LESKOVAC
LESKOVAC, VILEMA PUŠMANA 33
Matični broj: 20580542
PIB 106338351
Datum osnivanja 27.10.2009. godine
Broj registracije: BD 164748/2009
Status: Aktivno privredno društvo

Direktor: Đorđević Ivan
Biografija Direktora
Biografija direktora
Biografija Nadzornog odbora
Biografija Nadzornog odbora
PARTNERI
Sajt kreirao: Mitrović Srđan

Prodaja putnih karata Prodaja međunarodnih karataProdaja mesečnih peronskih karata Prodaja zdravstvenih putnih osiguranjaProdavnica mešovite robeIzdavanje potvrda o ceni karataReklamirajte svoje usluge na staniciRezervacije karata na 016 215 550Informacije na telefone 016 215 550 i 016 260 750

JP Gradska autobuska stanica Leskovac
Vilema Pušmana 33, 16000 Leskovac
> Email: gas.leskovac@gmail.com
> URL: www.gas-leskovac.rs
Back to content