Pregled stranica
Go to content

Prodaja međunarodnih karata prevoznika Srbija Tours za NemačkuPoseban popust za đake, studente i penzionere

OSNIVAČ
GRAD LESKOVAC LESKOVAC, PANA ÐUKIĆA 9-11
Registarski/Matični broj: 06856535
Ulica: Pana Ðukića Broj: 9 - 11
Mesto: Leskovac
Poštanski broj: 16000
Država: Srbija
NADZORNI ODBOR
Predsednik Nadzornog odbora
Trajković Veroljub

Članovi Nadzornog odbora
1. Andrejević Boban

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
GRADSKA AUTOBUSKA STANICA LESKOVAC
Pravna forma: Javno preduzeće
Sedište: Leskovac
Adresa: Vilema Pušmana 33
JAVNO PREDUZEĆE GRADSKA AUTOBUSKA STANICA LESKOVAC
LESKOVAC, VILEMA PUŠMANA 33
Matični broj: 20580542
PIB: 106338351
Datum registracije: 27.10.2009. godine
Broj registracije: BD 164748/2009
Status: Aktivno privredno društvo

Direktor: Stojanović Žikica
Biografija Nadzornog odbora
Biografija Nadzornog odbora
Biografija Direktora
Biografija direktora
PARTNERI
JP Gradska autobuska stanica Leskovac
Vilema Pušmana 33, 16000 Leskovac
> Email: gas.leskovac@gmail.com
> URL: gas-leskovac.rs

Prodaja putnih karata Prodaja međunarodnih karataProdaja mesečnih peronskih karata Prodaja zdravstvenih putnih osiguranjaProdavnica mešovite robeIzdavanje potvrda o ceni karataReklamirajte svoje usluge na staniciRezervacije karata na 016 215 550Informacije na telefone 016 215 550 i 016 260 750

Back to content