Pregled stranica
Go to content

O nama

UKRATKO
Javno preduzeće “Gradska autobuska stanica Leskovac” osnovano je odlukom Skupštine grada Leskovca, dana 24.09.2009. godine.

Javno preduzeće je osnovano za obavljanje poslova organizacije javnog gradskog i međugradskog linijskog prevoza putnika i stvari, održavanja i rada gradske autobuske stanice, a pre svega za prijem i otpremu autobusa, prtljaga i stvari, ukrcavanja i iskrcavanja putnika i prodaje voznih karata, peronskih karata, davanja obaveštenja o prevozu i pružanju drugih usluga u vezi sa prevozom i sve druge aktivnosti vezane za autobuski prevoz putnika.

Javno preduzeće upravlja autobuskom stanicom u Leskovcu u skladu sa Opštim uslovima poslovanja autobuskih stanica.

Javno preduzeće posluje na dohodovnom principu i sredstva obezbeđuje pružanjem usluga iz osnovne delatnosti – prijem i otprema autobusa, prodaja prevoznih karata za treća lica, peronskih karata, parkinga autobusa i trgovine robom na malo.

Svoje aktivnosti iz osnovne delatnosti stanica je organizovala tako da radi neprekidno 24 časa dnevno.

I S T O R I J A

08.07.2005.
Privredno društvo LEGAS je registrovano kod Agencije za privredne registre Republike Srbije, a osnivač je Fond za razvoj grada Leskovca.
11.07.2005
Doneta Odluka o osnivanju Privrednog Društva sa ograničenom odgovornošću „Leskovačka gradska autobuska stanica" DOO sa osnovnom delatnošću usluge u drumskom saobraćaju delatnost 63214,skraćeni naziv privrednog društva "Legas" D.O.O. Leskovac sa sedištem u Leskovcu, ulica Viljema Pušmana 33.
06.03.2006.
Rešenjem Ministarstva za kapitalne investicije Republike Srbije br. 220–347–61/2006-12 od 06.03.2006. utvrđeno je da stanica ispunjava Uslove za rad shodno Zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju.
10.02.2006.
Početak rada autobuske stanice LEGAS DOO.
01.06.2010.
Leskovačka Gradska autobuska stanica "Legas" od 01.06.2010 posluje kao javno preduzeće "Gradska autobuska stanica Leskovac" sa sedištem u ulici Vilema Pušmana 33, 16000 Leskovac.

O P R E M LJ E N O S T

Dispečerski centar, Upravna zgrada i AOP
8 polaznih i 2 dolazna perona i 1 za prigradski saobraćaj kao i 11 mesta za parkiranje autobusa

Prodavnica - restoran - čekaonica, bankomat i menjačnica
Čekaonica za smeštaj putnika sa parnim grejanjem i hlađenjem 48 i 20 metara kvadratni
4 prodajna mesta - biletare i 1 mesto za informacije i rezervacije
Garderoba za smeštaj prtljaga
Sam objekat je pod video nadzorom sa 16 kamera elektronskim navođenjem tačnog vremena, travnatim površinama, pijaćom vodom i hidrantima.

P L A N O V I

Planovi razvoja vezani su za završetak komercijalno upravnog dela zgrade od 3.600 m sa lokalima i pratećim sadržajima kao i podzemnim prolazom između železničke i autobuske stanice.
Završetak 8 perona za međumesni i 5 perona za međunarodni saobraćaj.
Završetak parkilališe za autobuse.

DOBRODOŠLI

Prodaja putnih karata Prodaja međunarodnih karataProdaja mesečnih peronskih karata Prodaja zdravstvenih putnih osiguranjaProdavnica mešovite robeIzdavanje potvrda o ceni karataReklamirajte svoje usluge na staniciRezervacije karata na 016 215 550Informacije na telefone 016 215 550 i 016 260 750

JP Gradska autobuska stanica Leskovac
Vilema Pušmana 33, 16000 Leskovac
> Email: gas.leskovac@gmail.com
> URL: www.gas-leskovac.rs

Prodaja putnih karata Prodaja međunarodnih karataProdaja mesečnih peronskih karata Prodaja zdravstvenih putnih osiguranjaProdavnica mešovite robeIzdavanje potvrda o ceni karataReklamirajte svoje usluge na staniciRezervacije karata na 016 215 550Informacije na telefone 016 215 550 i 016 260 750

Back to content